Etiske rammer

- om helkrops-massagen

Etiske rammer

Opdateret 2023

Den store udfordring er, at forståelsen af massagen er en indre øvelse. Integritet og vågenhed kan forveksles med det stik modsatte. Det er svært - set med øjne udefra - helt præcist at bedømme, om der er en indre balance, eller om man er på vildspor. Med det som baggrund opstiller jeg en etisk ramme omkring massager og sanselig erkendelse:

 • Ingen kønsdele i kropsåbninger, vaginalt eller analt
 • Ingen udveksling af kropsvæsker, gensidig udveksling af kys eller oral-sex
 • Det er inden for rammerne at berøre hele den masserede krop med hele massørens krop
 • Det er inden for rammerne med fingre og hænder at lave massage af kønnet, hvis der er talt om det på forhånd
 • Stimulering for at opnå orgasme eller udløsning forekommer ikke, selvom begge dele dog kan opstå spontant og naturligt
 • Jeg respekterer altid et Nej og forventer, at mine nej’er også respekteres
 • Massøren får aldrig udløsning, selvom der sagtens kan opstå lyst

I særlige tilfælde tilbyder jeg af etiske årsager forløb uden massage eller henviser til egen læge:

 • Du er i akut krise
 • Du har svære psykiske udfordringer
 • Du har svær vedvarende stress
 • Du har begyndende demens og fremtræder forvirret
 • Jeg er tydelig og direkte om, hvordan en massage eller en sanselig erkendelse foregår
 • Der laves løbende supervision på de forløb, jeg er i gang med

Etikken i et massagemøde er evnen til at være bevægelig i en klar ramme: Hvad er det, der inviteres til, og hvad er det, der ikke inviteres til. Den klare ramme sikrer både mig som fagperson og dig, der kommer til mig. I visitationen skiller jeg dem fra, der ønsker ren behovstilfredsstillelse til fordel for dem, der ønsker at transformere noget i sig selv. Det gør jeg fordi jeg vælger at prioritere min egen tid mod det, der giver mest mening for mig.

Profil sorthvid 2