Psykoterapi og Tantramassage

Psykoterapi og Tantramassage

I Januar 2017 begyndte jeg på en Systemisk Narrativ Psykoterapi uddannelse hos WIOL.

Det systemiske handler om, at vi ikke kan tænke os til, hvordan vores komplekse verden hænger sammen. Derfor skal vi forstå, at vi skal bevæge os, når vi kommer i en fastlåst situation, og at vi selv indeholder alt det, der skal til for at bevæge os.

Den narrative beskrivelse er en sproglig platform til at forstå, hvorfor man kan opleve, at situationen er fastlåst. Ved ofte ret simple bevægelser i sproget kan der opstå nye og fine muligheder, som ikke var synlige før. Narrativet handler altså om,  at vi ser på de historier, vi alle bærer med os; om hvem vi er, og hvorfor vi reagerer på en given måde i en given situation – og på den måde indser, at vi bærer løsningen i os selv.

Ved simpelthen at SE, at der er tale om en historie, som vi skaber i os selv, finder vi frihed. Og hvor der er frihed, er der bevægelse. Og bevægelse er liv.

Berøring og terapi

Der er ingen, som helt sikkert ved hvorfor og hvordan berøring påvirker os. Vi ved dog, at berøringen i sig selv har en effekt. Den effekt kan føles både positiv og negativ. Og det er sandsynligt, at berøringen kan betegnes som to menneskers umiddelbare accept eller afvisning af hinanden. Når vi bliver berørt sker der en udveksling af tusindvis af informationer: energier, historier, sansninger og varme for bare at nævne nogle få. Udvekslingen foregår på mange forskellige planer, og kun ganske få af dem er bevidste for os.

Når vi både taler om den fastlåste situation (det narrative) og efterfølgende går ind i en tantramassage (det systemiske), er det min oplevelse, at terapiens effekt forstærkes væsentligt. Det sker, tror jeg, fordi vi her kobler vores historier om os selv med frihed og hele vores sanseapparat i kroppen. I massagen slipper vi alle forestillinger og historier og finder ny bevægefrihed og accept af os selv.

Der opstår en cirkulær feedback effekt, hvor vi begynder med at forstå de relationer, vi er en del af, og at vi ER frie. Igennem det narrative aspekt prøver vi at afdække de historier, der binder. Og i massagen kommer vi tilbage til det systemiske, idet vi slipper alle historierne igen og går ind i berøringen – kun med ganske få rammer.

Jeg har i perioden under min uddannelse brug for et antal træningssessioner, og har du lyst til være en del af det, så skriv til mig. Det er ikke alle emner, som jeg endnu er klædt på til at håndtere, og derfor er det vigtigt at få sat nogle ord på, hvad det er, samtalen skal handle om.

Der er mulighed for:

  • Terapi – en samtale på ca. 1 time 30 min
  • Terapi og tantramassage – en terapi og en efterfølgende massage (det tager ca. 3-4 timer)

Læs mere her.